009bet009game009game

KHÁM PHÁ STEAM: MÔN HỌC “ĐẶC SẢN” GIÚP KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ SÁNG TẠO TẠI JIS

Ngày đăng: 03/04/2024

STEAM là phương pháp ứng dụng giáo dục tương tác đa chiều vào giảng dạy, là sự kết hợp giữa STEM (Khoa học – Science, Công nghệ – Technology, Kỹ thuật – Engineering, và Toán học – Mathematics) và Nghệ thuật (Art) được áp dụng trong trường học.

Khái niệm giáo dục STEAM là ý tưởng sáng tạo ban đầu của Trường Thiết Kế Rhode Island (Mỹ), sau đó được sử dụng bởi nhiều nhà giáo dục học và dần dần lan rộng ra cả Hoa Kỳ. STEAM là bước chuyển đổi ngoạn mục trong nền cách mạng giáo dục khi chuyển đổi từ mô hình học tập cũ thụ động, chỉ tập trung vào lý thuyết sang phương pháp học tập chủ động, đề cao thực hành và tính thực tiễn.

Đến với giáo dục STEAM học sinh không chỉ được dạy kiến thức của mỗi một môn học mà còn được dạy cách học sao cho hiệu quả, cách đặt câu hỏi và phản biện hoặc tranh luận, học cách tự thiết kế thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết khoa học của mình và được khuyến khích để sáng tạo ra cái mới.

Vai trò ý nghĩa của giáo dục STEAM nhằm hình thành và rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho học sinh thông qua các đề tài, các bài học theo chủ đề gắn liền với thực tế cuộc sống.

Chương trình giáo dục liên kết tại Trường Quốc tế Nhật Bản được xây dựng nhằm cập nhật và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của Bộ GD&ĐT song song với chương trình đào tạo hệ quốc tế. Theo đó, việc đảm bảo mục tiêu cần đạt cũng như tập trung phát triển năng lực học sinh, gồm năng lực chung và các năng lực chuyên biệt từ đó kiến thức các môn học cơ bản như: Toán, Khoa học, Thủ công, Tin học, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Mỹ thuật... được giảng dạy riêng biệt nhằm đảm bảo mục tiêu cần đạt về kiến thức của mỗi môn học, còn được triển khai lồng ghép, liên hệ với nhau thông qua các giờ học STEAM hay còn được hiểu là các giờ học vận dụng kiến thức tổng hợp các môn học vào thực tiễn nhằm thực hiện nhiệm vụ, dự án ứng dụng trong thực tế đời sống.

Vì vậy, nếu các giờ học các môn riêng biệt cung cấp nền tảng lý thuyết cho học sinh thì hoạt động dạy học STEAM là giờ học thực hành để vận dụng lý thuyết đã học từ các môn học riêng lẻ trước đó vào một dự án thực tế với yêu cầu vận dụng kiến thức của nhiều môn học, thông qua đó giáo viên sẽ kiểm tra đánh giá được kiến thức, kỹ năng mà học sinh đã học được. Hoạt động dạy học STEAM sẽ được lồng ghép giảng dạy linh hoạt trong các tiết học của các môn Hoạt động trải nghiệm, Mỹ thuật, Toán học, Khoa học…, qua các tiết học STEAM giáo viên đánh giá được năng lực học sinh theo từng chủ đề, sản phẩm đạt được khi học sinh thực hiện dự án. Như vậy, STEAM là hoạt động học tập quan trọng đối với học sinh, là công cụ hữu hiệu mà thông qua đó giáo viên, phụ huynh học sinh có thể đánh giá được học sinh đã học và làm được những gì!

 

Có thể bạn quan tâm

Liên kết với chúng tôi

Zalo Facebook
Liên hệ
text_backtohome