z2226850994342_b13dd149d8b3bd51e728a4cb1f3d0457

Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 – 2023, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc từ lớp mầm non 2 tuổi đến lớp 12.

GIỚI THIỆU

Trường Quốc tế Nhật Bản là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông theo mô hình giáo dục của Nhật Bản và sự kết hợp giữa chương trình giáo dục Nhật Bản và chương trình Quốc tế Cambridge. Đây là mô hình giáo dục tiên tiến đầu tiên lấy giáo dục nhân cách là giá trị cốt lõi, với mong muốn dần được lan toả ở Việt Nam. Đồng thời, Nhà trường là một trong những cầu nối cho sự giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội giữa Việt Nam với Nhật Bản và cộng đồng Quốc tế.

Trường Quốc tế Nhật Bản “Thông minh, học giỏi là cần thiết nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt”

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Hệ Quốc tế Nhật Bản
Hệ Quốc tế Cambridge
Hệ Song Ngữ

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ CỦA JIS

Trường Đại học Chuo

Trường Trung học Meikei

Trường THPT Yanagawa

Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen

logo doi tac jis

Trường THPT Yachiyoshoin Gakuen

Đại học Cambridge

Đại học Ryutsu Kagaku

scroll top