009bet009game009game

Chương trình Giáo dục

Chương trình Giáo dục Liên kết

Được giáo dục đạo đức, rèn luyện nền nếp, tác phong và ứng xử theo chuẩn mực và phương pháp giáo dục Nhật Bản.

Các quan điểm, cách tiếp cận trong chương trình giảng dạy được học tập có chọn lọc phù hợp.

Học tập trong môi trường Quốc tế với không gian và cơ sở vật chất hiện đại.

Học bổng cho các học sinh xuất sắc được xét tuyển sang học hệ Quốc tế.

Liên kết với chúng tôi

Zalo Facebook
Liên hệ
text_backtohome