TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG

Trường Quốc tế Nhật Bản tuyển dụng giáo viên với tiêu chuẩn cụ thể như sau:

THÔNG BÁO V/v: DỪNG TUYỂN SINH KHỐI MẦM NON 4 TUỔI NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi Quý Phụ huynh, trường Quốc tế Nhật Bản thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khối mầm non 4 tuổi.

HOẠT ĐỘNG 1 NGÀY CỦA KHỐI MẦM NON

Trường Quốc tế Nhật Bản giới thiệu hoạt động 1 ngày của khối Mầm non.

NHỮNG ĐIỀU TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN HƯỚNG TỚI!

“Giáo dục, đào tạo ra thế hệ học sinh Minh Triết ”.

TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN TUYỂN DỤNG

Trường Quốc tế Nhật Bản Thông báo tuyển dụng nhân viên

THÔNG BÁO V/v: DỪNG TUYỂN SINH KHỐI MẦM NON 2 TUỔI NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi Quý Phụ huynh, trường Quốc tế Nhật Bản thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khối mầm non 2 tuổi

THÔNG BÁO V/v: DỪNG TUYỂN SINH KHỐI LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 VÀ CÂU LẠC BỘ HÈ “SUMMER CLUB 2016”

Kính gửi Quý Phụ huynh, trường Quốc tế Nhật Bản thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khối lớp 6 và câu lạc bộ Hè "Summer Club 2016".

Nhà trường định kỳ tổ chức giảng dạy và nói chuyện miễn phí cho tất cả học sinh, sinh viên và những người có nguyện vọng:

a) Học các kỹ năng học tập tiên tiến như: đọc nhanh, sử dụng sơ đồ tư duy và các phương pháp rèn luyện trí nhớ

b) Nghe nói chuyện với các bậc phụ huynh về giáo dục sớm, giáo dục Nhật Bản, phương pháp Montessori, Shichida làm thế nào để giúp con bạn thành công.

c) Học “Kỹ năng về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai”

Xin đăng ký theo email: truongquoctenhatban@jis.edu.vn và nêu nội dung có nhu cầu.