Chính sách tài chính năm học 2021 – 2022

Theo kế hoạch, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) bắt đầu năm học 2021 – 2022 từ ngày 09/08/2021 – 01/07/2022. Nhà trường trân trọng gửi tới Quý phụ huynh thông tin Chính sách học phí và các dịch vụ của năm học 2021 – 2022.

Quý phụ huynh vui lòng xem chi tiết tại đây: click

                                   

                                                                                                  Trường Quốc tế Nhật Bản.

scroll top