Thầy Tsuri Junichi

Tsuki

Thầy Tsuri Junichi

Bằng cấp

– Cử nhân ngành Văn học Trung Quốc – Đại học Nishogakusha
– Giấy phép giảng dạy THPT loại 1 (môn Tiếng Nhật)
– Giấy phép giảng dạy THCS loại 1 (môn Tiếng Nhật)

scroll top