Thầy Wian Wurz

wian

Thầy Wian Wurz

Bằng cấp

– Bằng cử nhân Xã hội

– Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cấp bởi Cambridge

– Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh

Kinh nghiệm

Thầy Wian có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và các bộ môn khác tại Hàn Quốc và Việt Nam cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông.

Thầy Wian cũng có gần 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Quốc tế Nhật Bản.

Câu nói yêu thích của thầy

“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school”.

(Tạm dịch: Giáo dục là những gì còn sót lại khi chúng ta lãng quên những gì đã từng được học tại trường học)

scroll top