Thầy Wade De Reuck

Bằng cấp:

  • Cử nhân chuyên ngành Tâm lý và Xã hội học
  • PGCE về Giảng dạy giai đoạn Trung gian (lớp 3 ~ 8)
  • Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh CELTA cấp bởi Cambridge

Kinh nghiệm:

  • Thầy Wade có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Lybia, Việt Nam.
  • Trong đó, thầy có 3 năm đảm nhiệm vị trí Quản lý học thuật tại một số trường học tại Việt Nam.
scroll top