Thầy Teofanis Estorgio

Teofanis Estorgio

Thầy Teofanis Estorgio

Bằng cấp:

  • Cử nhân Sư phạm Trung học Cơ sở
  • Thạc sĩ Giáo dục – Đổi mới trong dạy và học
  • Chứng chỉ Cambridge môn Khoa học
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh

Kinh nghiệm:

  • Thầy Teofanis có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Khoa học chương trình Cambridge.
  • Thầy cũng có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Giám đốc chương trình học.

scroll top