Cô Saidhb Malone

saidhb

Cô Saidhb Malone

Bằng cấp:

  • Cử nhân Đại học tổng hợp Erne
  • Cử nhân về y – tế và chăm sóc xã hội
  • CPGDE – Bằng giáo dục Tiểu học

Kinh nghiệm:

  • Cô Saidhb có hơn 4 năm kinh nghiệm làm giáo viên mầm non tại Anh Quốc.

scroll top