Thầy Shintani Tadaomi

Shintani

Thầy Shintani Tadaomi

– Tốt nghiệp Khoa Giáo dục – Đại học Shiga

– Giấy phép giảng dạy tại trường Tiểu học loại 1 – Hội đồng giáo dục tỉnh Shinga

– Tôi đã có 11 năm công tác tại trường tiểu học ở Nhật Bản, thêm 3 năm tại Trường người Nhật tại Băng Cốc. Hiện giờ, tôi đã công tác tại Trường Quốc tế Nhật Bản sang năm thứ 3.

scroll top