Thầy Shaun Mudholland

Bằng cấp:

  • Thầy Shaun có bằng Cử nhân Luật, CELTA, CELT-S và đang hoàn thiện khoá DELTA

Kinh nghiệm: 

  • Thầy đã dạy học ở Việt Nam được 4 năm, tại nhiều trường như Phan Đình Phùng, Sài Đồng, Việt Đức.

Câu nói ưa thích của thầy:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” – Nelson Mandela

(Tạm dịch: Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để thay đổi thế giới).

scroll top