Thầy Riaan O’Brien

z3652785726563_9764087a94bd6fc6ab0f9e523cace3c3

Thầy Riaan O’Brien

Bằng cấp:

  • Cử nhân chuyên ngành Khoa học – Hoá học
  • Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Mầm non
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh cấp bởi Cambridge
  • Chứng chỉ giảng dạy IV – Tập huấn và Đánh giá (Úc)

Kinh nghiệm:

  • Gần 20 năm qua, thầy Riaan có kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều quốc gia trên thế giới như Anh Quốc, Myanmar, Thái Lan, Sudan và cả Việt Nam.
  • Thầy đã đảm nhiệm nhiều vị trí từ giáo viên tiếng Anh đến Trưởng khối bộ môn tiếng Anh, Điều phối chương trình học ở cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.

scroll top