Thầy Haris Receminto

haris

Thầy Haris Receminto

Bằng cấp

  • Cử nhân chuyên ngành Khoa học Máy tính và Lập trình

Kinh nghiệm

Thầy Haris có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình IGCSE, IB, Cambridge tại Malaysia và Việt Nam, trong đó 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Toán và ICT tại Trường Quốc tế Nhật Bản.

Câu nói yêu thích của thầy

“An education that empowers you for change is your best preparation for tomorrow”

(Tạm dịch: Nền giáo dục truyền sức mạnh cho bạn thay đổi sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất của bạn cho ngày mai).

scroll top