Thầy Ohara Atsushi

Ohara

Thầy Ohara Atsushi

Bằng cấp

– Cử nhân Giáo dục – Đại học Meisei
– Chứng chỉ giảng dạy THCS loại 1 (tiếng Anh, Pháp) – Đại học Meisei
– Chứng chỉ giảng dạy TPHT loại 1 (tiếng Anh, Pháp) – Đại học Meisei
– Chứng chỉ giảng dạy Tiểu học loại 1 – Đại học Meisei

Chia sẻ của thầy

‘Tôi đã làm việc 11 năm tại một số trường tiểu học tại Nhật Bản. Tôi cũng đã làm việc được 3 năm tại trường người Nhật ở Iran.
Châm ngôn của tôi là: “Stay hungry, stay foolish”

Mong được các bạn đồng nghiệp, các em học sinh và phụ huynh giúp đỡ cho.

scroll top