Thầy Makino Ryosuke

Makino Ryosuke - JIS

Thầy Makino Ryosuke

Chức vụ: Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản

Bằng cấp: 

  • Bằng cử nhân Khoa Khoa học và Công nghệ trường Đại học Keio. 
  • Bằng Thạc sĩ  Toán học, chuyên ngành Khoa học Cơ bản và Kĩ thuật, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Đại học Keio.
  • Chứng chỉ hành nghề chuyên môn giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (môn Toán).

Kinh nghiệm:

Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Toán học Trường Phổ thông Trung học trực thuộc trường Đại học Chuo. Trong đó:

  • Thành viên Ủy ban Thành lập trường Trung học cơ sở (7/2008~3/2010).
  • Giám đốc Bộ phận Giáo dục Trường Phổ thông Trung học, Trường Đại học Chuo (4/2011~3/2019).
  • Giữ chức Giáo viên chủ nhiệm từ 2019~2021.

scroll top