Thầy Kurihara Kenya

kurihara

Thầy Kurihara Kenya

Bằng cấp

– Cử nhân chuyên ngành Luật, khoa Luật – ĐH Tohoku Gakuin 
– Chứng chỉ giảng dạy trường THCS loại 1 (Xã hội) – Hội đồng Giáo dục tỉnh Miyagi 
– Chứng chỉ giảng dạy trường THPT loại 2 (Xã hội) – Hội đồng Giáo dục tỉnh Miyagi 
– Chứng chỉ giảng dạy trường Tiểu học loại 2 – Hội đồng Giáo dục tỉnh Miyagi 
– Chứng chỉ giảng dạy trường Tiểu học loại 1 – Hội đồng Giáo dục tỉnh Miyagi 

scroll top