Thầy Kalpesh Modi

Thầy Kalpesh Modi

Thầy Kalpesh Modi

Bằng cấp:

  • Cử nhân Marketting
  • Tín chỉ sau đại học về tổ chức (cấp 1) tương đương với PGCE

Kinh nghiệm:

  • Thầy Kalpesh Modi có  trên 6 năm kinh nghiệm làm giáo viên Tiếng Anh tại các trường tiểu học

scroll top