Thầy Ise Kazutoshi

ise

Thầy Ise Kazutoshi

Bằng cấp

– Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học – Đại học Giáo dục Hokkaido
– Giấy phép giảng dạy lớp chuyên tại trường Tiểu học – Hội đồng Giáo dục Hokkaido, Đại học Hokkaido

scroll top