Thầy Ikeda Kiyoaki

ikeda

Thầy Ikeda Kiyoaki

Bằng cấp

– Cử nhân Giáo dục – Đại học Sư phạm Hokkaido
– Thạc sĩ Giáo dục – Thực hành giảng dạy nâng cao – Đại học Sư phạm Hokkaido
– Chứng chỉ giảng dạy THCS  môn Khoa học – Đại học Sư phạm Hokkaido
– Chứng chỉ giảng dạy Tiểu học loại 2 – Đại học Sư phạm Hokkaido

Chia sẻ của thầy

“Tôi đã làm việc 12 năm tại một số trường THCS tại Nhật.
Trong quá trình công tác, tôi luôn mong đợi các em trưởng thành, vươn cánh ra tầm thế giới.”

scroll top