Thầy George Brown

Thầy George Brown

Thầy George Brown

Quốc Tịch: Vương Quốc Anh

Bằng cấp: 

  • Cử nhân ngành Chăm sóc sức khỏe và Giáo dục trẻ em
  • Thạc sĩ giáo dục và giảng dạy tại Anh quốc
  • iPGCE

Kinh nghiệm:

  • Thầy George Brown có kinh nghiệm chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Anh
  • Thầy có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại các Trường học và Trung tâm tiếng Anh tại Việt Nam.

scroll top