Thầy Lykert Bevan

Lykert Bevan

Thầy Lykert Bevan

Bằng cấp:

  • Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh

Kinh nghiệm:

  • Thầy Bevan Lykert có hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh Tiểu học đến Trung học Phổ thông tại Trung Quốc và Việt Nam.

Câu nói ưa thích của thầy:

“The time that leads to mastery is dependent on the intensity of our focus”

(Tạm dịch: Thời gian đạt được sự thành thạo phụ thuộc vào mức độ tập trung của chúng ta).

scroll top