Thầy Asato Koichi

asato

Thầy Asato Koichi

Bằng cấp

– Cử nhân SP Giáo dục Tiểu học – Đại học Fukuoka
– Chứng chỉ giảng dạy bậc Tiểu học loại 1 – Hội đồng Ủy viên Giáo dục tỉnh Fukuoka

Câu nói ưa thích của thầy

“Học tập là tạo tác từ hình mẫu thành hình dạng”

scroll top