Thầy MHD Kamal SHBIB

z3741636496157_8e0eafcda9620062135d32f1ca526099

Thầy MHD Kamal SHBIB

Quốc Tịch: Syria

Bằng cấp: 

  • Bằng cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh
  • QTS (Qualified Teacher Status) của trường Pearson Edexcel, UK
  • Chứng chi Toán cho cấp 2 do Cambridge cấp

Kinh nghiệm:

  • Thầy MHD Kamal SHBIB có hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán và Tiếng Anh tại các trường quốc tế

scroll top