Cô Sakata Mina

Sakata

Cô Sakata Mina

– Cử nhân sư phạm Toán – Khoa giáo dục Tiểu học – Trường đại học Giáo dục Hokkaido
– Chứng chỉ sư phạm tiếng Nhật 420h
scroll top