Cô Joy Sharrock Melrose

z3741656284238_d7864e988d1c6443e9801f2eb83d4e21

Cô Joy Sharrock Melrose

Quốc Tịch: Vương Quốc Anh

Bằng cấp: 

  • Cử nhân hình sự và chủ nghĩa Marx Lenin
  • Chứng chỉ IGCSE về khoa học do cambridge cấp
  • TEFL

Kinh nghiệm:

  • Cô Joy Sharrock Melrose có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại các trường quốc tế 

scroll top