Thầy Daniel William Brown

z3741636496140_06f1416dddd9e8a571069461c5a985c8

Thầy Daniel William Brown

Quốc Tịch: Úc

Bằng cấp: 

  • Cử nhân Kinh tế và Quản lý
  • Chứng chỉ dạy tiếng Anh Cambridge level 5
  • Thạc sĩ giảng dạy
  • Chứng chỉ IGCSE do Cambridge cung cấp

Kinh nghiệm:

  • Thầy Daniel William Brown có 4 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Business IGCSE/AS

scroll top