Thầy Thayne Kieran Flangan

z3741636496154_921499e714fdc78eb2af8cd65d92f156

Thầy Thayne Kieran Flangan

Quốc Tịch: Nam Phi

Bằng cấp: 

  • Cử nhân Nghệ Thuật Truyền Thông
  • iPGCE

Kinh nghiệm:

  • Thầy Thayne Kieran Flangan có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn tiếng Anh 
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy IGCSE

scroll top