Thầy Harada Tatsuaki

Harada

Thầy Harada Tatsuaki

Quốc Tịch: Nhật Bản

Bằng cấp: 

  • Cử nhân Đại học Khoa học Okayama
  • Chứng chỉ nghiệp vị sư phạm Tiểu học bậc 2

Kinh nghiệm:

  • Thầy Harada Tatsuaki có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giảng viên tại các trường tại Nhật Bản

scroll top