Cô Yogeswari Mani

Cô Yogeswari Mani

Cô Yogeswari Mani

Bằng cấp:

  • Cử nhân Khoa học
  • Thạc sĩ Thống kê, Khoa học kinh tế và Quản trị
  • Bằng iPGCE

Kinh nghiệm:

  • Cô Yogeswari Mani có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán chương trình A Level tại Malaysia.
  • Cô cũng có 6 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Trưởng khối Toán cấp hai, giảng dạy toán chương trình A Level và IGCSE tại Indonesia.

scroll top