Cô Yamaguchi Chiyoko

yamaguchi

Cô Yamaguchi Chiyoko

Bằng cấp

– Chứng chỉ Giáo viên THCS loại 1 – Môn Xã hội
– Chứng chỉ Giáo viên THPT loại 2
– Chứng chỉ Giáo viên Tiểu học loại 1
– Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo Giáo viên tiếng Nhật 420h

scroll top