Cô Ueda Kimiko

ueda

Cô Ueda Kimiko

Bằng cấp

– Thạc sĩ Sư phạm ngành Kinh tế Gia đình – khoa Giáo dục và Nhân văn – Đại học Akita
– Chứng chỉ Sư phạm nâng cao bậc Giáo dục Tiểu học – Ban Đào tạo quận Akita
– Chứng chỉ Sư phạm nâng cao bậc Giáo dục Tiểu học chuyên ngành Kinh tế Gia đình – Ban Đào tạo quận Akita

scroll top