Cô Taira Aya

taira

Cô Taira Aya

Bằng cấp

– Cử nhân ngành giáo dục trẻ em khoa Kinh tế Gia đình – Đại học Kasei Tokyo
– Giấy phép giảng dạy tại trường cấp 1 loại 1 – Hội đồng giáo dục Tokyo

Chia sẻ của cô

– “Tôi đã dạy sang năm thứ tư tại Trường Quốc tế Nhật Bản. Chờ mong được trải qua một năm học tiếp nữa của những đứa trẻ chân thành và vui vẻ. Tôi sẽ dồn toàn lực cố gắng để trưởng thành cùng các em.”

scroll top