Cô Sasaki Yumi

sasaki

Cô Sasaki Yumi

Bằng cấp

– Cử nhân Giáo dục Mầm non – Cao đẳng của Đại học Nữ sinh Thể dục Tokyo
– Giấy phép giảng dạy tại trường Mầm non loại 2 – Hội đồng Giáo dục tỉnh Tokyo

scroll top