Cô Rebecca Bentley

rebecca

Cô Rebecca Bentley

Bằng cấp

– Cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu giai đoạn thơ ấu của trẻ

Kinh nghiệm

– Cô Rebecca có hơn 2 năm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam cho học sinh đa lứa tuổi.

scroll top