Cô Oshima Tomomi

Tomomi

Cô Oshima Tomomi

Bằng cấp

– Cử nhân Giáo dục trẻ em – Cao đẳng Aomori Akenohoshi
– Giấy phép giảng dạy tại trường Mầm non loại 2 – Cao đẳng Aomori Akenohoshi

scroll top