Cô Ashiwa Setsuko

Ashiwa

Cô Ashiwa Setsuko

Quốc Tịch: Nhật Bản

Bằng cấp: 

  • Cử nhân chuyên ngành Trẻ em – khoa Kinh tế Gia đình và nghiên cứu Nhật Bản
  • Giấy phép giảng dạy tại trường Tiểu học loại 1

Kinh nghiệm:

scroll top