Cô Celia Evans

Celina

Cô Celia Evans

Bằng cấp

– Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ học

– Chứng chỉ giảng dạy sau Đại học (PGCE)

– Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh

Kinh nghiệm

– Cô Celia có hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở Hà Nội.

scroll top