Cô Roisin Patricia Keown

Roisin

Cô Roisin Patricia Keown

Quốc Tịch: Ireland

Bằng cấp

– Cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật

– PGCE

– PTLIS

Kinh nghiệm

– Cô Roisin Patricia Keown có hơn 9 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Mỹ Thuật

scroll top