Cô Brogan Johnson

brogan

Cô Brogan Johnson

Bằng cấp

– Cử nhân chuyên ngành Giáo dục – Phát triển mầm non và giai đoạn nền tảng.

Kinh nghiệm

– Cô Brogan có hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học ở Hà Nội.

– Trong thời gian học đại học, cô cũng có kinh nghiệm gia sư tiếng Anh cho lứa tuổi Tiểu học.

scroll top