Cô Arima Miwa

arima

Cô Arima Miwa

Bằng cấp

– Cử nhân tiêu chuẩn và tốt nghiệp ngành giáo dục Nhi đồng – Cao đẳng Nữ sinh Kysuhu

– Giấy phép giảng dạy tại trường Tiểu học loại 1 – Hội đồng giáo dục tỉnh Fukuota

scroll top