Thầy Aaron Burns

aaron

Thầy Aaron Burns

Bằng cấp

  • Cử nhân chuyên ngành Lịch sử và Chính trị
  • Chứng chỉ giảng dạy sau Đại học (PGCE)

Kinh nghiệm

Thầy Aaron có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hà Nội.
Thầy từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khối 4 và Trưởng bộ môn tiếng Anh tại các trường học.

scroll top