Thầy Aaron Burn

Bằng cấp:

· Cử nhân chuyên ngành Lịch sử và Chính trị

· Chứng chỉ giảng dạy sau Đại học (PGCE)

Kinh nghiệm:

Thầy Aaron có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hà Nội. Thầy từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khối 4 và Trưởng bộ môn tiếng Anh tại các trường học.

scroll top