Bài viết

Hoàng Thị Diễm - JIS
Cô Hoàng Thị Diễm
Chuyên viên tâm lý học đường
Makino Ryosuke - JIS
Thầy Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Giáo sư Đào Xuân Học
Chủ tịch Hội đồng trường
Thầy Nakayama Kimio
Hiệu trưởng - Giám đốc hệ JIP - Phó chủ tịch hội đồng trường
Bà Tạ Thị Thanh Thủy
Ủy viên Hội đồng trường - Giám đốc vận hành
Ông Nguyễn Văn Anh
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bà Đào Hải Vân
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa
Trưởng phòng Tuyển sinh
Thầy Toyama Shinji
Trưởng khối hệ Quốc tế Nhật Bản
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng phòng Quản lý chất lượng
Thầy Kendal Rolley
Quyền giám đốc Hệ Quốc tế Cambridge
Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
scroll top