Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản

Thầy Taki Toshihide
Giám đốc chương trình Quốc tế Nhật Bản
Thầy Aoki Sho
Trưởng khối tiểu học Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phan Minh Hà
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Yamaguchi Chiyoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Vũ Khương Duy
Giáo viên Thể chất
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Cô Trần Thị Trang
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Trần Thanh Hương
Giáo viên Địa Lý - Lịch Sử VN
Cô Taniyama Yoko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Taira Aya
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Tạ Thị Hà
Trợ lý Giám đốc
scroll top