Giáo viên Trần Thanh Thủy

Giáo viên Trần Thanh Thủy

Học sinh có thể quên những gì bạn nói, cũng có thể quên những gì bạn làm. Nhưng chúng sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn mang lại cho chúng.

scroll top