Trưởng Phòng – Ban (en)

Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Đào Thị Hằng
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
scroll top