Recruitment

MARKETING MANAGER

About Japanese International School (JIS) JIS is an international K-12 School built upon the Japanese educational model and a combination of Japanese education and Cambridge International program. This is the first advanced education model that takes personality education as the core value, with the desire to gradually spread in Vietnam. At the same time, the […]

Những giờ thực hành môn Khoa học thú vị (en)

Học sinh từ lớp 4 trở lên của Trường Quốc tế Nhật Bản đã bắt đầu có những giờ thực hành môn Khoa học đầy thú vị. Nhà trường dành một nửa mặt bằng tầng 3 của tòa Trung học để bố trí phòng thực hành robot, phòng thí nghiệm môn Khoa học (Vật lý, […]

scroll top