Cambridge International System

Overview of Cambridge International Programme

The Cambridge International Programme (CIP) is dedicated to the nurturing of education through English language subjects towards an internationally recognised Cambridge certification. In CIP, our students follow the respected UK Cambridge curriculum which is enjoyed in over 160 countries and is hosted in more than 10,000 schools worldwide.

1. Students are exposed to the Japanese approach in manners, discipline and ethical behaviour.

2. Teaching and learning is delivered under the leadership of an internationally recognised former school Principal and Director of Studies.

3. Teachers are experienced in a wide range of cultures and individual student needs.

4. Applied literacy and numeracy skills form the foundation of our approach to deeper learning.

5. Individual student learning needs are always considered and respected.

6. Learning has a solutions based communicative approach.

7. Assessment data reports trends and reflects progressive learning.

8. Competence and performance allows each child to experience, perform and develop with confidence.

9. Student collaboration and team work form the basis of the JIS ethos in being a global citizen.

10. CIP school reform and improvement is ongoing and continuous with all stakeholders regarded as important.

Học sinh ngày nay đã chuẩn bị cho việc cạnh tranh và hợp tác xuyên quốc gia. Khả năng để hiểu được những nền văn hóa và ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh; đạt được tiêu chuẩn toàn cầu là điều quan trọng. Trường Quốc tế Nhật Bản rèn luyện nền nếp tác phong và đạo đức cho học sinh theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Điều này không có nghĩa là văn hóa Việt Nam của học sinh sẽ là thứ yếu. Ngược lại, thế giới toàn cầu sẽ cần giáo dục “Glocal”. Đây là sự kết hợp giữa những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất với truyền thống văn hóa, ngôn ngữ và cộng đồng Việt Nam.

Khi học chương trình Cambridge tại JIS, học sinh sẽ được học những môn chính như – Toán, Khoa học, tiếng Anh, góc nhìn Quốc tế và giáo dục đạo đức bằng tiếng Anh với khoảng 25 tiết mỗi tuần, 2-4 tiết dạy các môn thể dục, nhạc hoạ, tiếng Nhật bởi giáo viên Nhật Bản và Việt Nam và 6-8 tiết dạy bằng tiếng Việt các môn: tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý theo chương trình và sách giáo khoa Việt Nam.

Đây là lí do chúng tôi muốn giới thiệu chương trình Cambridge tại JIS. Đây là một chương trình quan trọng dành cho các bạn muốn học tiếng Anh, muốn được thử thách bản thân chuẩn bị cho bậc Đại học, muốn tìm hiểu nhiều hơn về các Quốc gia và ngôn ngữ khác.

Trường Quốc tế Nhật Bản

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

scroll top