Trưởng Phòng – Ban

Ông Nguyễn Văn Anh
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bà Đào Hải Vân
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng phòng Quản lý chất lượng
Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt cấp Tiểu học
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
scroll top