Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản

Cô Hoàng Thị Diễm
Chuyên viên tâm lý học đường
Thầy Makino Ryosuke
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Toyama Shinji
Phó hiệu trưởng - Giám đốc chương trình quốc tế Nhật Bản
Cô Sasaki Yumi
Trưởng khối Mầm non
Cô Sakata Mina
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Ashiwa Setsuko
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Mizuki Oda
Giáo viên Mầm non hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Shintani Tadaomi
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Harada Tatsuaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Ueda Kimiko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Kurihara Kenya
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Tsuri Junichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Ikeda Kiyoaki
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Asato Koichi
Giáo viên hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Arima Miwa
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Abe Hiroko
Giáo viên Hệ Quốc tế Nhật Bản
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Cô Lê Thị Huệ
Giáo viên Mỹ thuật
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
Cô Nguyễn Thị Khánh Hòa
Giáo viên Toán học
Cô Tạ Thị Hà
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Lê Thi Lanh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phan Minh Hà
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Trần Thị Trang
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phùng Thị Hạnh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Phạm Thị Hiếu
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Hà Thị Thương
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
Cô Đoàn Hồng Nhung
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Nhật Bản
scroll top