Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge

Thầy Mark Jacobson
Giám đốc chương trình Quốc tế Cambridge
Thầy Kendal Rolley
Trưởng Khối THCS & THPT
Thầy Shaun Mudholland
Giáo viên
Thầy Lykert Bevan
Giáo viên
Thầy Teofanis Estorgio
Giáo viên
Thầy Wian Wurz
Giáo viên
Thầy Wade De Reuck
Giáo viên
Thầy Steven Franklin
Giáo viên
Thầy Riaan O’Brien
Giáo viên
Cô Kara Pepler
Giáo viên
Cô Ella Alyward
Giáo viên
Cô Brogan Johnson
Giáo viên
Cô Lê Thị Như Quỳnh
Giáo viên
Thầy Aaron Burn
Giáo viên
Cô Rebecca Bentley
Giáo viên
Thầy Haris Receminto
Giáo viên
Cô Celia Evans
Giáo viên
Thầy Aedrian Villarba
Giáo viên
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt
Cô Hoàng Hương Giang
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Giáo viên Ngữ văn
Cô Nguyễn Hoàng Anh
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Nguyễn Thanh Phương
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Nguyễn Thị Liễu
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Phạm Thị Kim Thoa
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Trần Thanh Thuỷ
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Trần Thị Hằng
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
Cô Trần Thị Ngọc
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch
scroll top