Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge

Cô Hoàng Thị Diễm
Chuyên viên tâm lý học đường
Cô Đào Thị Hằng
Trường bộ môn Tiếng Việt cấp Tiểu học
Cô Ngô Trần Tâm Đan
Trưởng khối Tiếng Việt cấp THCS & THPT
Thầy Jeffery Beard
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Teofanis Estorgio
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Wian Wurz
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Steven Franklin
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Riaan O’Brien
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Kara Pepler
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Ella Alyward
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Brogan Johnson
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Aaron Burns
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Rebecca Bentley
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Haris Receminto
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Cô Celia Evans
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Aedrian Villarba
Giáo viên hệ Quốc tế Cambridge
Thầy Vũ Khương Duy
Tổ trưởng tổ Năng khiếu - Giáo viên Thể chất
Thầy Trịnh Văn Hùng
Giáo viên Thể chất
Cô Lê Thị Huệ
Giáo viên Mỹ thuật
Cô Nguyễn Thị Hương
Giáo viên Âm nhạc
Cô Nguyễn Thị Liễu
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Trần Thanh Thuỷ
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Phạm Thị Minh Trang
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Phạm Thị Vân Anh
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Hoàng Hương Giang
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Phạm Thị Kim Thoa
Giáo viên Tiếng Việt
Cô Đặng Thị Mỹ Phượng
Giáo viên Tiếng Việt
Thầy Nguyễn Bảo Trung
Giáo viên Tiếng Anh
Cô Võ Thị Hà
Giáo viên Ngữ Văn
Cô Lê Thị Như Quỳnh
Giáo viên Ngữ Văn
Cô Trần Thị Ngọc
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Trần Thị Hằng
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Nguyễn Thị Sự
Trợ giảng -  Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Nguyễn Thanh Phương
Giáo viên Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Nguyễn Hoàng Anh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Trợ giảng - Phiên dịch hệ Quốc tế Cambridge
scroll top